Jä­se­nek­si

Näkövammaisten liittoon kuuluu 14 alueyhdistystä ja 10 toimialayhdistystä. Alueyhdistysten varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä näkövammaiset henkilöt. Toimialayhdistykset ovat valtakunnallisia, ja joihinkin niistä hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi myös näkeviä ihmisiä.

Tiettyjä Näkövammaisten liiton tai yhteiskunnan järjestämiä näkövammaispalveluita voivat saada myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole alue- tai toimialayhdistyksen jäseniä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi kuntoutuspalvelut ja tiedonhallintapalvelut.

Alueyhdistykset

Alueyhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi sokea tai heikkonäköinen ihminen, joka asuu yhdistyksen toiminta-alueella. Alueyhdistykset tuottavat näkövammaisten palveluita kuten äänilehtiä ja järjestävät jäsenilleen toimintaa. Yksityiskohtaiset jäsenedut löydät alueyhdistysten sivuilta.

Palvelut

Näkövammaiskortti

Näkövammaiskortin voi saada henkilö, jonka näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50 %. Haitta-aste on todistettava lääkärintodistuksella. Näkövammaiskortti myönnetään henkilön liittyessä jäseneksi näkövammaisyhdistykseen. Henkilöt, jotka eivät halua liittyä jäseneksi, voivat hakea korttia Näkövammaisten liiton jäsenpalveluyksiköstä. Kortti on maksuton. Se ei kelpaa henkilöllisyystodistukseksi, mutta sillä on vaivatonta osoittaa oikeutensa näkövammaisille myönettyihin alennuksiin.

Jäsen- ja järjestölehti

Alueyhdistyksen jäsen saa maksutta Näkövammaisten Airut -lehden. Lehti ilmestyy 11 kertaa vuodessa printtilehtenä, pistekirjoituksella, Daisy-äänilehtenä, sähköisenä Luetus-julkaisuna, pdf-näköislehtenä ja verkkolehtenä.

Daisy-äänilehdet

Useimmat alueyhdistykset ja monet paikallisyhdistykset tuottavat ja julkaisevat äänilehtiä. Yhdellä Daisy-levyllä voi olla yksi tai useampi paikallislehti tai otteita niistä. Lisäksi ne voivat sisältää yhdistyksen tuottamaa aineistoa.

Toiminta

Alueyhdistykset järjestävät erilaisia tilaisuuksia ja toimivat näkövammaisten oikeuksienvalvojina toimialueellaan. Ne tarjoavat jäsenilleen vertaistukea sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia järjestötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.

Toimialayhdistykset

Toimialayhdistykset ovat valtakunnallisia yhdistyksiä. Niihin voi liittyä ammatin, harrastuksen tai muun kiinnostuksen perusteella. Näkövammainen voi olla samanaikaisesti useamman toimialayhdistyksen jäsenenä.

Jäsenedut

Toimialayhdistysten jäsenedut vaihtelevat yhdistyksen toimialan mukaan. Tarkemmat tiedot jäseneduista löydät toimialayhdistysten kotisivuilta.

Jäsenehdot

Näkövammaisten toimialayhdistysten jäseneksi pääsee sokea tai heikkonäköinen henkilö, jonka näkövammasta aiheutuu huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa. Useimmat yhdistykset käyttävät näkövammaisuuden määrittelyssä Maailman terveysjärjestön, WHO:n, suositusta. Sen mukaan näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka paremman silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0.3 tai näkö on muusta syystä heikentynyt vastaavalla tavalla.

Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti yhdistykseltä, ja näkövammasta on esitettävä luotettava selvitys. Jäsenhakemuslomakkeita saa yhdistyksistä tai aluesihteereiltä.

Joissakin toimialayhdistyksissä hyväksytään varsinaisiksi jäseniksi myös näkeviä henkilöitä.
Päivitetty 24.5.2018