Nä­kö­vam­mai­sen pal­ve­luo­pas 2019

Kuva palveluoppaan kannesta.

Apu it­se­näi­seen pal­ve­lu­jen ha­ke­mi­seen

Näkövammaisen palveluopas 2019 antaa perustietoa sosiaaliturvasta ja siihen läheisesti liittyvistä palveluista ja tuista, jotka lisäävät näkövammaisten ihmisten omatoimista suoriutumista ja yhdenvertaisuutta.

Näkövammaisten liitto ry
PL 30, 00030 IIRIS
p. 09 396 041
ISSN 1238-1977
Näkövammaisten liiton kirjapaino 2019

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Opasta on saatavissa myös printtiversiona, Daisy-äänitteenä ja pistekirjoituksella (tilaukset: aineistotilaukset@nkl.fi tai p. 09 396 041). Sähköinen Luetus-julkaisu on THP-verkossa tiedonsaantipalveluiden asiakkaiden luettavissa.


Uutta oppaassa
  • Apuvälineet-luvussa tieto STM:n julkaisemasta päivitettävästä opaskirjasta: Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet.
  • Talous- ja velkaneuvonta siirtyi kunnilta oikeusaputoimistoille.
  • Ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä.
  • Vammaiskorttia on voinut Suomessa hakea kesäkuusta 2018 alkaen. Lisätietoa osoitteesta www.vammaiskortti.fi
Toimittaneet:
toimeentuloturvan asiantuntija Vuokko Jantunen,
oikeuksienvalvonnan asiantuntija Sinikka Mäntyjärvi,
oikeuksienvalvonnan asiantuntija Olli-Pekka Rättäri ja
oikeuksienvalvontalakimies Elli Björkberg.

Kansikuva: Näkövammaisten liitto ry