Nä­kö­vam­ma­re­kis­te­ri

Näkövammaisten liiton ylläpitämä näkövammarekisteri on yksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisista henkilörekistereistä. Näkövammarekisterin vuosikirja sisältää tuoreimman tilastotiedon näkövammaisuudesta. Ilmoitusvelvollisia ovat silmätautien erikoislääkärit.

Näkövammarekisterin julkaisuja

Lisätietoa muilla www-sivuilla