Alueyh­dis­tyk­set

Näkövammaisten liittoon kuuluu 14 eri puolilla Suomea toimivaa alueyhdistystä. Alueyhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi sokea tai heikkonäköinen ihminen, joka asuu yhdistyksen toiminta-alueella. Alueyhdistykset tuottavat näkövammaisten palveluita kuten äänilehtiä ja järjestävät jäsenilleen toimintaa.