Näkövammaisten liiton toimitusjohtaja on Jukka Tahvanainen.

Johtoryhmä

Liiton johtoryhmää johtaa toimitusjohtaja. Johtoryhmään kuuluvat linjajohtajat ja johtajat. Sihteerinä on hallinnon sihteeri.

Linjat

Näkövammaisten liiton toimihenkilöhallinto jakaantuu kahteen linjaan: vaikuttaminen ja tiedonsaanti sekä palvelut. Linjojen lisäksi organisaatiossa on läpileikkaavia toimintoja (matriiseja). Nämä ovat talous, hallinto, asiakaspalvelu, varainhankinta, henkilöstö, ict, logistiikka, kiinteistöt sekä viestintä.

Vaikuttaminen ja tiedonsaanti

Toiminnot:
 • yhdistyspalvelu
 • aluetoiminta
 • oikeuksienvalvonta
 • nuorisotoiminta
 • kansainvälinen toiminta
 • vapaaehtoistoiminta
 • esteettömyysneuvonta
 • työelämäpalvelut
 • lukupalvelu
 • Näkövammaismuseo
 • Näkövammarekisteri
 • tiedonsaannin saavutettavuus
 • sähköiset tiedonsaantipalvelut
 • Daisy-lainaamo
 • näkövammaisten ict-tuki
Linjaa johtaa järjestöjohtaja Sari Kokko

Yksiköt:
 • oikeuksienvalvonta (sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen; sis. aluetoiminnan/oikeuksienvalvonta sekä koulutus- ja sosiaalipolitiikan kysymykset)
 • työelämäpalvelut (työllisyyspäällikkö Taru Tammi)
 • järjestöpalvelut (järjestöpäällikkö Markku Möttönen; sis. yhdistysten ohjaus- ja neuvontatyön, esteettömyysneuvonnan, nuorisotoiminnan, Näkövammaismuseon ja lukupalvelun)
 • tiedonhallinta (palvelupäällikkö Iiro Nummela; sis. sähköiset palvelut, Daisy-lainaamon ja näkövammaisten ict-tuen)

Palvelut

Toiminnot:
 • kuntoutus- ja majoituspalvelut
 • Aviris ja apuvälinelainaamo
 • Opaskoirakoulu
 • äänittämö ja kirjapaino

Yksiköt:
 • kuntoutus- ja majoituspalvelut (kehittämispäällikkö Annamaija Ketola, kuntoutuspäällikkö Ulla Hannula, majoituspäällikkö Seija Viitanen)
 • Aviris ja apuvälinelainaamo (päällikkönä Tarja Vuorio)
 • Opaskoirakoulu 
 • kirjapaino ja äänittämö (päällikkönä Petteri Mård).