Luot­ta­mus­hen­ki­löt

Näkövammaisten liiton puheenjohtaja toimikaudella 2016-2020 on Sari Loijas. Hallinnon sihteeri p. 09 3960 4601.

Valtuusto

Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen.

Valtuusto muun muassa

 • vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • käsittelee hallituksen laatiman toimintakertomuksen edelliseltä kalenterivuodelta
 • käsittelee hallituksen laatiman tilinpäätöksen edelliseltä kalenterivuodelta.

Valtuuston toimintakauden ensimmäisen kevätkokouksen tehtävänä on mm.

 • valita valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valtuuston varsinaisista jäsenistä
 • valita liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • valita hallituksen muut jäsenet
 • käsitellä hallituksen laatima katsaus liiton toiminnasta edelliseltä valtuustokaudelta.

Valtuustoon kuuluu 40 varsinaista jäsentä (valtuutettu) ja 40 varajäsentä (varavaltuutettu).

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Se kestää toimintakauden ensimmäisen kevätkokouksen alkamisesta uuden valtuuston toimintakauden ensimmäisen kevätkokouksen alkamiseen.

Jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi valtuutettu ja yksi varavaltuutettu. Loput valtuustopaikat jaetaan alueellisten yhdistysten kesken suhteessa niiden jäsenmääriin.

Valtuuston kokoonpano toimikaudella 2016–2020

Puheenjohtaja Pauli Viertonen

Varapuheenjohtaja Merja Jämsäläinen

Etelä-Savon Näkövammaiset ry
valtuutetut: Anne-Mari Tarvonen ja Pertti Tolvanen
varavaltuutetut: Pirkko Luusalo ja Erkki Juntikka

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
valtuutetut: Marja Kalvia, Leila Koski, Timo Lehtonen, Ari Suutarla ja Reijo Toiminen
varavaltuutetut: Jukka Jokiniemi, Anneli Iltanen, Jukka Penttilä, Jukka-Pekka Mattila ja Jarkko Setälä

Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry
valtuutetut: Markku Mikkola ja Ilkka Ylä-Outinen
varavaltuutetut: Matti Kangasniemi ja Tuulikki Korhonen

Kainuun Näkövammaiset ry
valtuutettu: Anja Koskelo
varavaltuutettu: Pauli Hyvönen

Keski-Suomen Näkövammaiset ry
valtuutetut: Mauno Sirviö ja Jari Moisander
varavaltuutetut: Riikka Kannisto ja Matti Mäkelä

Lapin Näkövammaiset ry
valtuutettu: Hannu Virtanen
varavaltuutettu: Juho Hiltunen

Pohjanmaan Näkövammaiset ry
valtuutetut: Timo Kivistö ja Leena Törö
varavaltuutetut: Martti Yläpelto ja Anu Nieminen

Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry
valtuutetut: Pirjo Hoikkanen ja Marjatta Lackman
varavaltuutetut: Merja Hyvönen ja Tuula Kuismanen

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry

valtuutetut: Katja Kuusela ja Ari Varila
varavaltuutetut: Jarkko Lauri ja Riku Syrjälä

Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
valtuutetut: Jari Koskinen ja Pekka Kumpulainen
varavaltuutetut: Niilo Pietikäinen ja Annika Turunen

Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry
valtuutetut: Reijo Lahtinen ja Tapio Äystö
varavaltuutetut: Veli-Matti Santavuori ja Timo Ilola

Satakunnan Näkövammaiset ry

valtuutetut: Ilkka Aro ja Pauli Viertonen
varavaltuutetut: Jukka Korkee ja Sirpa Lagerberg-Hannukainen

Tampereen seudun Näkövammaiset ry

valtuutetut: Harri Ivonen, Esko Jantunen ja Markku Runtti
varavaltuutetut: Annami Poivaara, Arto Kurvinen ja Mari Ojala

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
valtuutetut: Merja Jämsäläinen ja Markku Vuorinen
varavaltuutetut: Päivi Helminen ja Taru Luukkala

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry
valtuutettu: Juha Oikarainen
varavaltuutettu: Georg Schleifer

Näkövammaiset käsityöntekijät ry
valtuutettu: Keijo Jokinen
varavaltuutettu: Eeva Airikainen

Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry
valtuutettu: Markku Vaittinen
varavaltuutettu: Teuvo Ruponen

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
valtuutettu: Gyöngyi Pere Antikainen
varavaltuutettu: Anja Luoma

Näkövammaiset lapset ry
valtuutettu: Maija Somerkivi
varavaltuutettu: Juho Kyntäjä

Opaskoirayhdistys ry
valtuutettu: Mika Tolvanen
varavaltuutettu: Jari Pekola

Sokeainopetuksen tuki ry
valtuutettu: Pentti Kivelä
varavaltuutettu: Pia Pyötsiä

Sokeain Ystävät ry

valtuutettu: Ture Tähtinen
varavaltuutettu: Katri Suhonen

Steleto ry

valtuutettu: Asta Torpo
varavaltuutettu: Matti Ekola

Suomen Kuurosokeat ry
valtuutettu: Martti Avila
varavaltuutettu: Päivi El-Gharb

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on
 • edustaa liittoa ja panna toimeen valtuuston kokousten päätökset
 • päättää liiton omaisuuden vuokraamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • pitää jäsenluetteloa
 • kutsua koolle valtuuston kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • huolehtia, että liiton kirjanpito on lainmukainen, varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty ja tilinpäätös tehdään määräajassa
 • asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät
 • valita ja erottaa liiton toimitusjohtaja ja muut johtavat toimihenkilöt sekä päättää työsuhteiden yleisistä periaatteista
 • valita edustajat kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin ja kokouksiin.

Hallitusta johtaa liiton puheenjohtaja. Varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä.

Hallituksen kokoonpano toimikaudella 2016 - 2020

Puheenjohtaja Sari Loijas
Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen

Jäsenet

Teijo Burman
Minna Kejonen
Eija-Liisa Markkula
Anders Nyberg
Jarno Saapunki
Juha Saariniemi
Kari Vähänen