Pe­rus­tie­toa

Virallinen nimi ja perustamisvuosi

Näkövammaisten liitto ry (Synskadades förbund rf) v. 1928

Toiminta-ajatus

Olemme näkövammaistyötä tekevien yhdistysten yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on toimia näkövammaisten ihmisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestönä. Tarkoituksemme on edistää näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja runsassisältöistä elämää. Otamme toiminnassamme ensisijaisesti huomioon sokeat, kuurosokeat ja vaikeasti heikkonäköiset.

Liitto
 • edistää ja valvoo näkövammaisten oikeuksien toteutumista
 • tuottaa näkövammaispalveluja
 • tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen ja järjestää vapaaehtoistoimintaa
 • tarjoaa harrastusmahdollisuuksia
 • toimii Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa
 • tukee jäsenyhdistystensä toimintaa

Näkövammaistyön arvot

Tekemämme työ perustuu arvoille, joita ovat:
 • luotettavuus
 • oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
 • osallisuus
 • turvallisuus

Luotettavuus

Toimintamme on luotettavaa, avointa ja läpinäkyvää. Haluamme, että kuka tahansa liiton ja sen jäsenyhdistysten puoleen kääntyvä saa nopeasti asiantuntevaa tukea ja palvelua.

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus

Noudatamme toiminnassamme YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen periaatteita edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille ihmisille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Asetumme aina heikommassa asemassa olevien puolelle.

Osallisuus

Haluamme näkövammaisten voivan osallistua yhdenvertaisesti ja tarpeidensa mukaisesti  yhteiskunnan ja lähiyhteisönsä toimintaan.

Turvallisuus

Haluamme, että näkövammaiset voivat elää itsenäisesti tuntematta fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista syistä aiheutuvaa pelkoa ja turvattomuuden tunnetta.

Visio

Näkövammaisten liitossa olemme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa vuonna 2021
 • yhdenvertaisen Suomen saavuttamiseksi toimiva vahva ja näkyvä vaikuttaja
 • hyvän elämänlaadun ja näkövammaisten osallisuuden edistäjä
 • yhteistyöhakuinen ja keskusteleva asiantuntija.

Toimintamuodot

 • kuntoutus-, apuväline- ja työelämäpalvelut
 • näkövammaisten tiedonsaantia ja tiedon hallintaa koskevat palvelut
 • tiedonkulun kehittäminen uutta teknologiaa hyödyntäen
 • oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen
 • asiantuntijapalvelut.

Toimintayksiköt

Päätoimipaikka on Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris.

Iiriksessä on muun muassa seuraavia toimintoja: oikeuksienvalvonta, järjestöpalvelut, tiedonsaanti, kirjapaino, äänittämö, kuntoutus, majoituspalvelut, työelämäpalvelut, ict-ohjaus, Näkövammarekisteri, Aviris-apuvälinemyymälä, apuvälinelainaamo, viestintä, lakipalvelut, kansainväliset asiat, talous- ja hallintopalvelut, vapaaehtoistoiminta.

Lisäksi konserniin kuuluu Opaskoirakoulu, Sokeva Oy ja Annanpura Oy.

Yhteisön jäsenmäärä

 • 24 jäsenyhdistystä, joista 14 alueyhdistystä ja 10 valtakunnallista toimialayhdistystä, yhdistysten jäsenmäärä on noin 12 000 jäsentä
 • paikallisyhdistyksiä, alaosastoja ja kerhoja yhteensä noin 100
 • työntekijöiden määrä kokoaikaisiksi muutettuna: 179,6 henkilöä
 • tuoreimmat tilastotiedot näkövammaisuudesta löytyvät Näkövammarekisterin vuosikirjasta

Teemapäiviä

 • 4.1. Maailman pistekirjoituspäivä
 • Kansainvälinen opaskoirapäivä (huhtikuun viimeinen keskiviikko)
 • 15.10. Kansainvälinen Valkoisen kepin päivä
 • Sokeain viikko (marraskuun toinen ehjä viikko)

Talous ja rahoitus

Näkövammaisten liiton vuoden 2018 talousarvion arvioidut yhteenlasketut tuotot ovat noin 14,9 milj. euroa. Arvioidut tuotot ovat  noin 0,2 milj. euroa suuremmat  kuin vuodelle 2017 arvioidut tulot. Tulojen kasvuprosentti on 1,3%.

Vuoden 2018 talousarvion kulujen kokonaismääräksi on arvioitu 14,6 milj. euroa. Talousarvion 2017 kulujen loppusummaksi oli arvioitu 14,3 milj euroa eli menojen kasvu vuodesta 2017 vuoteen 2018 on arvioitu olevan  0,3 milj euroa / eli 2,5 %.

Vuoden 2018 talousarvio on suunniteltu tulokseltaan nollatulokseksi.

Näin rahoitamme toimintamme
 • Palveluiden ja tuotteiden myynti 43 %
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustukset 30%
 • Kansalaisten ja yritysten lahjoitukset 15%
 • Valtion avustukset 2%

Säännöllisesti ilmestyvät julkaisut

 • Näkövammaisten Airut: 12 numeroa/vuosi, kokonaislevikki 10 673 kpl, ilmestyy kuutena versiona: printtilehtenä, pistekirjoituksella, Daisy-äänilehtenä, sähköisenä Luetus-julkaisuna, tekstiversiona ja pdf-näköislehtenä
 • Järjestötiedote Majakka: 4-6 numeroa/vuosi, ilmestyy kolmena versiona: pisteillä, Daisy-äänijulkaisuna sekä sähköisenä
 • Naskali, koululaisten pistelehti: 6 numeroa/vuosi, 55 tilaajaa

Kotimaiset yhteistyöfoorumit

 • Vammaisfoorumi ry
 • Venäjäverkosto/kotimaiset yhteistyöfoorumit
 • Soster-verkosto
 • Kehitysyhteistyön palvelukeskus (KEPA)
 • Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys (FIDIDA)
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi
 • Vates-säätiö
 • YTY
 • Valtakunnallinen vammaisneuvosto
 • OK-opintokeskus
 • Asumispalvelusäätiö ASPA
 • Aspa-säätiön logo

Kansainväliset yhteydet

 • Maailman Sokeain Unioni (World Blind Union, WBU)
 • Euroopan Sokeain Unioni (European Blind Union, EBU)
 • Euroopan Vammaisfoorumi (European Disability Forum, EDF)
 • Pohjoismainen yhteistyötoimikunta
 • International Council for Education for Visually Impaired (ICEVI)
 • International Blind Sports Association (IBSA)
 • Synskadade ungdomar i Norden (SUN)
 • Yhteyksiä näkövammaisjärjestöihin Euroopassa, USA:ssa, Lähi-idässä ja eri kehitysmaissa
 • MEREO (eurooppalainen apuvälineyhteisö)

Yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja: Sari Loijas
Toimitusjohtaja: Jukka Tahvanainen

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 30, 00030 IIRIS
Käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 396 041
Faksi: 09 3960 4345
Sähköposti: etunimi.sukunimi@nkl.fi, Yhdysnimien kohdalla sähköpostiosoitteen alkuosa muodostuu etunimien alkukirjaimista ilman yhdysmerkkiä.
www-sivut: www.nkl.fi