Oi­keuk­sien­val­von­ta tie­dot­taa: Älyk­käät apu­vä­li­neet it­se­näi­sen liik­ku­mi­sen tu­ke­na

Häikäisy- ja erikoissilmälasit, valkoinen keppi ja opaskoira. Liikkumistaidonohjaus, koho- ja sanakartat, pysäkkikuulutukset, kuljetuspalvelu. Kontrastit ja valaistus heikkonäköiselle, opasteraidat valkoisen kepin käyttäjälle. Suojateissä miellyttävät reunat pyöräilijälle, mutta tarpeeksi erottuvat kepin kanssa liikkujalle. Liikennevaloissa äänet päällä - ja onnistunut vuorovaikutus muiden kulkijoiden kanssa. Siinäpä toivottavasti jo ennestään tuttuja asioita, jotka mahdollistavat itsenäistä liikkumista näkövammaisena. Toisille tutuilla reiteillä ja toisille suotuisissa valaistus- ja sääolosuhteissa, näkötilanteesta riippuen. Näiden lisäksi tekoäly on tuonut ja tuomassa lisää helpotusta liikkumiseen. Kaikkiko nämä pitäisi ottaa haltuun? Ainakin niiden mahdollisuuksista on hyvä tietää. Jokin tässä tiedotteessa esitellyistä ratkaisuista, tai niiden yhdistelmä, saattaa sopia liikkujana juuri sinulle.

Tässä tiedotteessa esitellään tulevaa opasrobottia sekä lyhyesti jo olemassa olevia BlindSquare-älypuhelinsovellusta ja opastutkaa. Hyödyllisiä saattavat olla myös älypuhelinsovellukset kuten Google Maps tai Moovit, joita ei ole suunniteltu erityisesti näkövammaisille käyttäjille, mutta joiden avulla saa suunniteltua kulkemista niin reittien kuin aikataulutuksenkin osalta.

Opasrobotti

Marraskuussa 2018 on alkanut kolmivuotinen Opasrobotti-hanke. Tarkoituksena on kehittää opaskoiran vaihtoehdoksi robotti, joka hoitaisi saman tehtävän, mutta olisi koiraa helppohoitoisempi sekä soveltuisi käyttäjille, joille koira ei sovellu. Hanke on
tarkoitus saada päätökseen huhtikuussa 2021. Tavoitteena on tällöin testattu prototyyppi, jonka perusteella kehittäminen tuotteeksi ja kaupallistaminen voidaan aloittaa. Tähän arvioidaan kuluvan yhdestä puoleentoista vuotta.

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana on haastateltu näkövammaisia potentiaalisia käyttäjiä ja rakennettu mallinnustestilaite. Laite näyttää tällä hetkellä hieman vanhanaikaiselta, käsikäyttöiseltä ruohonleikkurilta tai varsi-imurilta, jossa on pyörät. Robotissa on kaksi vetävää pyörää, joiden keskiakselille on kiinnitetty nivelellä varustettu tartuntatanko. Pyörissä on molemmissa oma sähkömoottori, joiden nopeuserolla ohjataan robotin kulkusuuntaa. Käyttäjä seuraa robottia tartuntakahvasta kiinni pitäen. Käyttäjä voi määrittää robotin nopeuden ja voiman, jolla se vetää. Robotin anturit ja elektroniikka on sijoitettu tartuntatankoon. Ladattava akku on sijoitettu alas pyörien keskiakselille.

Antureista tärkeimmät ovat laser-tutka ja kamera sekä liiketilaa tunnistava anturiyksikkö. Lisäksi robotissa on satelliittipaikannin. Tässä vaiheessa kehitystä robotti on vielä ns. insinööriversio. Lopullisessa muodossaan se koteloidaan ja muotoillaan ulkonäöltään sopivaksi.

Robotti on tarkoitettu kulkemaan opaskoiran lailla ennalta opittuja reittejä. Opettelu tapahtuu kulkemalla reitti käyttäjän ja robotin kanssa läpi liikkumistaidon ohjaajan kanssa. Sen aikana robotti muodostaa reitistä kartan ja tallentaa muistiinsa seurattavan polun. Yhdessä liikkumistaidon ohjaajan kanssa robotin muistiin merkitään polun varrella olevat tärkeät kohteet kuten kadunylitykset, portaat, ovet jne, joita käyttäjä myöhemmässä vaiheessa tarvitsee.

Opasrobotin blogissa julkaistaan tietoja hankkeen etenemisestä. Blogi löytyy osoitteesta

BlindSquare

BlindSquare on näkövammaisille suunniteltu iPadeissa eli Applen taulutietokoneissa ja iPhoneissa, Applen älypuhelimissa, toimiva puhuva paikannin, jonka saa ladattua sovelluskaupasta. Se antaa tietoa omasta sijainnista, lähellä olevista kaduista ja eri kategorioiden kohteista, kuten vaikka bussipysäkit, kaupat ja ulkoilualueet. BlindSquare käyttää laitteiden omaa GPS:ää ja kompassia. Erilaisten kohteiden ja paikkojen löytyminen perustuu julkiseen Foursquare-peliin, jossa pelaajat tallentavat oman tai yrityksensä sijainnin samalla myös Blindsquaren käyttöön.

Kun avaat BlindSquaren, se kertoo tämän hetkisen osoitteen, lähimmän risteyksen ja etenemisilmansuunnan. Ravistamalla puhelinta saat selville oman sijaintisi. Tämä on BlindSquaren perusajatus. Se opastaa haluttuun kohteeseen kertomalla, kuinka monta metriä ja mihin suuntaan kohteeseen on matkaa, ja millä kadulla tai missä risteyksessä itse olet tällä hetkellä. BlindSquaren voi myös asettaa ilmoittamaan ennen haluttua julkisen liikenteen pysäkkiä. Turvallisesta liikkumisesta pitää kuitenkin huolehtia itse. BlindSquare ei kerro ilman näköä liikkuvalle sanakartanomaisesti, mitä reunaa seurata, mistä kohdasta kääntyä tai mistä tien voi ylittää turvallisesti. Tästä huolimatta sovellus voi olla liikkumisessa sekä ympäristön kohteiden havaitsemisessa suuri apu.

Näkövammaisten liiton sivuilta löytyy ohjeita BlindSquaren käyttöön. Opastusta sen käyttöön voit lisäksi kysyä liikkumistaidon ohjaajalta tai omasta paikallisyhdistyksestäsi.

Opastutkat

On myös kehitetty vyö, ranneke ja valkoinen keppi, jotka ilmoittavat ympärillä olevista esteistä tärinän tai äänen avulla. Esimerkiksi Aviris-apuvälinemyymälässä tällä hetkellä myytävä rannetutka Sunu Band havaitsee edessä ja sivuilla olevat esteet ja ilmoittaa niistä tärinällä. Lisäksi se voidaan yhdistää kännykkään sovelluksella, joka antaa ohjeita paikkoihin pääsemisestä kävelyn aikana. Ohjeet ovat samankaltaisia kuin yleisissä navigaattoreissa kävelyreiteistä. Tietoa ja kokeilumahdollisuuksia opastutkista voit tiedustella apuvälineitä myyviltä tahoilta.

Tulevaisuudessa?

Vielä lienee kehittämättä ratkaisu, johon voi syöttää halutun, ei ennalta tutun, osoitteen, ja kävellä sinne laitteen avulla turvallisesti myös täysin ilman näköä. Nämä edellä esitellyt ratkaisut kuitenkin jo sujuvoittavat liikkumista ja parhaimmillaan auttavat ottamaan haltuun isompia liikkumiskokonaisuuksia kerralla.